Maakt duurzaam leven bereikbaar

Verdien je zonnepanelen extra snel terug

Bijna iedereen krijgt vroeg of laat te maken met de enorm gestegen energiekosten. Een investering in zonnepanelen kan dan een goede optie zijn. Dit geldt eens te meer nu de afschaffing van de salderingsregeling voor zonnepanelen met twee jaar is uitgesteld naar 2025. Hieronder leggen we je uit wat dit precies inhoudt.
Salderingsregeling

Wie energie opwekt met zonnepanelen, kan deze energie terugleveren aan de energieleverancier. De energie die wordt teruggeleverd, wordt verrekend met de energie die via de energieleverancier wordt afgenomen. De energieleverancier vergoedt dan dus hetzelfde tarief als dat in rekening wordt gebracht voor afgenomen energie. Deze regeling wordt de salderingsregeling genoemd.

Let op: huishoudens die meer energie opwekken dan afnemen, krijgen over het meerdere van de energieleverancier een lagere vergoeding. Hoe hoog deze vergoeding is, verschilt per energieleverancier.

Eigenlijk zou de salderingsregeling vanaf 2023 stapsgewijs worden afgebouwd. Dat betekent in de praktijk dat je voor de energie die je teruglevert, een steeds lager bedrag ontvangt van de energieleverancier. Hierdoor wordt de terugverdientijd van zonnepanelen dus langer.

De afbouw van de salderingsregeling is echter uitgesteld tot 2025. Vanaf dat jaar mag nog slechts 64% van de teruggeleverde stroom worden gesaldeerd. Dit percentage wordt de komende jaren afgebouwd tot 0% vanaf 2031. Als eigenaar van zonnepanelen krijg je dan een vaste (lagere) vergoeding voor iedere kWh aan stroom die wordt teruggeleverd.

Opbouw energierekening

Om je energiekosten te verlagen, is het goed om te begrijpen hoe de energierekening is opgebouwd. Deze bestaat uit de volgende componenten:

Leveringskosten energie (de prijs die moet worden betaald voor de levering van elektriciteit en gas, eventueel verrekend met de teruggeleverde elektriciteit vanuit zonnepanelen)

Netbeheerkosten (kosten die moeten worden betaald voor het aanleggen en onderhouden van gas- en elektriciteitsnetten)

Belastingen (bestaande uit de energiebelasting en de opslag duurzame energie (ODE)).

De energierekening wordt ten slotte verminderd met de belastingvermindering op de energiebelasting. Deze vaste tegemoetkoming is door de gestegen energiekosten in 2022 fors verhoogd: van € 558,56 naar € 824,77.

Subsidies

Een investering in zonnepanelen kan – zeker nu – een goede investering zijn. Daarnaast bestaan er verschillende subsidiemogelijkheden waar je gebruik van zou kunnen maken. Overleg hierover met je adviseur en begin snel met besparen op je energierekening!

Meer groengeld nieuws

Direct
contact met
één van onze
adviseurs