Maakt duurzaam leven bereikbaar

Dienstverleningsdocument hypotheekvraag

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook de kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van dezediensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goedeafspraken met uw financiële dienstverlener.

 U heeft een hypotheekvraag

Wilt u een lening voor uw woning? Bijvoorbeeld omdat u een woning wilt kopen en daarvoor een lening nodig heeft, of omdat u nadenkt over eennieuwe lening omdat de rentevastperiode van uw lening, is afgelopen. Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveelonze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een hypotheek vraag en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

• De hoogte van het bedrag dat u wilt lenen.

• Voor uw lening betaalt u iedere maand. De rente is niet bij iedere bank en verzekeraar hetzelfde.

• Ook moet u de lening terugbetalen. Dat kan op verschillende manieren. Ook daar moet u goed over nadenken.

• Soms is het verstandig om een verzekering te nemen bij uw lening.

In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveertegenover staan.

 

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?

Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kanverdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de donkergekleurdeactiviteiten. De lichtgekleurde doen we niet.

 

De hypotheek

Wij kunnen u adviseren over hypotheken van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

1. Onderzoek

Hoe is uw persoonlijke situatie? 

2. Advies

Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie? 

3. Zoeken

Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past? 

4. Contract

Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt. 

5. Onderhoud

U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

 

Verzekeringen bij de hypotheek

Wij kunnen u adviseren over verzekeringen van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

1. Onderzoek

Hoe is uw persoonlijke situatie? 

2. Advies

Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie? 

3. Zoeken

Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past? 

4. Contract

Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt. 

5. Onderhoud

U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

 

Gemiddelde kosten

 Advies

Gericht op afsluiten

Combinatie

€ 1500

€ 1395

€ 2895

Wat wordt jou volgende stap?

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen? 

1. Onderzoek

Hoe is uw persoonlijke situatie?

We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u eengoed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?
  • Wat wilt u en wat kunt u betalen?
  • Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

Het eerste gesprek is bedoeld om samen met u te kijken of en wat wij voor u kunnen betekenen. U krijgt tijdens heteerste gesprek van ons algemene informatie, waaronder in ieder geval dit document. Na afloop kunt u beslissen of enhoe u verder gebruik wilt maken van onze diensten.

2. Advies

Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?

Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

Ons advies vatten wij schriftelijk samen in een adviessamenvatting. Bovendien willen wij ons advies graag uitgebreid met u bespreken en toelichten, zodat u altijd inzicht heeft in de consequenties van de financiële beslissing die u gaat nemen.

 3. Zoeken

Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

 

 

Let op:

Dit biedt deze dienstverlener wel

Dit biedt deze dienstverlener niet

De hypotheek

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een groot aantal hypotheken met elkaar. We bekijken welke hypotheken passen bij u en uw situatie. 

Geen vergelijking van producten 

Vergelijking van beperkt aantal producten

Vergelijking van groot aantal producten

Wij adviseren alleen hypotheken van andere aanbieders. 

Verzekeringen bij de hypotheek

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

Geen vergelijking van producten 

Vergelijking van beperkt aantal producten

Vergelijking van groot aantal producten

Wij adviseren alleen verzekeringen van andere aanbieders.

 4. Contract

Heeft u gekozen?
Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Wij hebben uitstekende contacten met vrijwel alle aanbieders van financiële producten. Wij helpen u bij het aangaan van overeenkomsten tussen u en de gekozen financiële instelling. Daarnaast onderhouden wij namens u de contacten met de leveranciers van deze financiële producten. De werkzaamheden die wij voor u doen leggen wij vooraf vast in een opdrachtbevestiging (OTD).

5. Onderhoud

U heeft een contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

Let op! Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, de donker gedrukte activiteiten verrichten voor het onderhoud van uw contract.

  • Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlijke (financiële) situatie en wensen.
  • Regelmatig vergelijken of er nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw (persoonlijke) situatie passen.
  • Uw belangen behartigen wanneer het tussen u en de bank of verzekeraar misgaat.

 

De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement, vast tarief of een uurtarief.

Kosten: Hoeveel betaalt u?

 

Gemiddelde kosten

Starter

Ondernemer

Doorstromer

Advieskosten

€ 1500

€ 1250

€ 2000

€ 1750

Kosten gericht op afsluiten product

€ 1395

€ 1250

€ 1450

€ 1250

Combinatie

€ 2895

€ 2500

€ 3450

€ 3000

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.

De gemiddelde kosten zijn gebaseerd op een gemiddeld aantal uur vermenigvuldigd met ons kantoortarief. Het eerste orientatie-gesprek is GRATIS en in dat gesprek maken we samen met u als klant concrete afspraken over de werkzaamheden en uw uiteindelijke factuur. Dit leggen wij vast in een opdracht tot dienstverlening OTD)

Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen. Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.

Direct
contact met
één van onze
adviseurs